$left
$middle

Projekt: Trygga barnet

Malmö stad arbetar för att främja samarbetet mellan myndigheter och stadens olika verksamheter och myndigheter. Under 2022 testas en ny modell kallad Trygga Barnet på Rosengård. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten bland barn och unga samt att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning.

Projektet handlar om alla barns och ungas rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. Genom gemensam styrning, gemensam struktur och tydlig samordning kan förskola, skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård identifiera behov och ge barn och deras föräldrar samordnad hjälp och stöd i ett tidigt skede.

Modellen kommer från början från Skottland och kallas där Getting it right for every child, GIRFEC. Skottlandsmodellen, som den också kallas i Sverige, ger förskolan, skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt. Flera kommuner i Sverige använder sig av samma samverkansmodell, bland annat Ystad kommun.

Trygga Barnet kommer att starta på ett antal förskolor och skolor på Rosengård. Med i pilotprojektet är även barnhälsovårdscentralen Solstrålen, Första linjen barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Om projektet faller väl ut är tanken att modellen ska implementeras i hela Malmö.

Fakta om Skottlandsmodellen

Skottlandsmodellens syfte är att minska byråkratin runt barnen och förebygga att barn som behöver stöd hamnar mellan stolarna. Modellen innehåller roller och verktyg för tidigt agerande och tidiga insatser som förebygger att behoven och problemen eskalerar.

Läs mer

Kontakt

Paulina Franzén
Projektledare
E-post: paulina.franzen@malmo.se
Telefon: 0768-77 42 53

sv