$left
$middle

Ordningsvakter trygghetsskapare på Möllevången

På Möllevångstorget och kvarteren runtom patrullerar ordningsvakter, som anlitas av Malmö stad. De är en del av det trygghetsskapande arbetet i Malmö tillsammans med Polisen och andra aktörer.

Möllevångstorget

Möllevången och områdena omkring upplevs av många Malmöbor som otrygga miljöer. Därför har, sedan 2021, ett extra fokus lagts på att skapa trygghet i området alla tider på dygnet.

Satsningen ska inte bara hjälpa till att verka brottsförebyggande och minska antalet störningar utan också bidra till en ökad trivsel för alla som bor och vistas i området.

Satsningen har utvärderats under 2023 av bland annat Malmö universitet och Polisen och resultaten pekar i en positiv riktning.

Ordningsvakter på och kring Möllevången

De valda områdena enligt en analys av Polismyndigheten är:

  • Kristianstadsgatan (norr)
  • Södra Parkgatan (öster)
  • Sofielundsgatan (söder)
  • Bergsgatan (väster).

I valet av områden togs det hänsyn till brottsstatistik, händelserapporter och problembilden för området i stort. Polisens trygghetsmätning visar på en upplevd känsla av otrygghet samt problem med narkotikaförsäljning i området.

Malmö stad ordningsvakter ska bidra till att:

  • Brotten ska minska kring Möllevångstorget​.
  • Polisens händelserapporter för Möllevångstorget ska minska.
  • Medborgare, boende och besökare ska känna sig tryggare än de gjorde enligt trygghetsundersökningen 2020. ​
  • Människor som rör sig på torget ska kunna se en ordningsvakt inom tidsintervallet 20-60 minuter.
  • Stadens samverkansförmåga ska öka mellan stadens förvaltningar, andra myndigheter och organisationer kring Möllevångstorget​.
  • Staden ska ha en förmåga att utifrån relevant statistik kunna skapa en samlad lägesbild och kunna presenteras på en kartbild över *LOV 3-området Möllevångstorget.

*LOV-3: Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

I Malmö stads budget för 2021 beslutades att Malmö stad, på försök, ska införa kommunala ordningsvakter.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv