$left
$middle

Trygghetsskapande åtgärder för seniorer

Många äldre personer utsätts för bedrägerier, till exempel via hembesök eller telefonsamtal. Det kan handla om personer som säger sig vara från polisen eller någon annan myndighet, och som till exempel frågar efter koder till bankdosa eller bankkort eller ber att man loggar in på sitt bank-id.

Det händer också att dessa bedragare försöker ta sig in i hemmet. I flera fall har kontakten lett till stöld och bedrägeriförsök.

Såhär arbetar Malmö stad för att seniorer ska känna sig tryggare i sina hem vid kontakt med oss:

  • Samtlig personal ska vid hembesök uppvisa legitimation som visar att de arbetar i Malmö stad.
  • Samtlig personal från Malmö stad som besöker äldre i deras hem informeras om att de ska vara extra uppmärksamma under sina besök för att på så sätt förebygga brott.
  • Hemtjänsten ringer alltid och meddelar innan om det är någon annan personal än planerat som ska komma hem till dig på hembesök.

Trygghetsträffar för seniorer

För att förebygga brott mot seniorer och förmedla information om brandsäkerhet i hemmet anordnas trygghetsträffar tillsammans med polis och räddningstjänst på Malmö stads mötesplatser för seniorer.

Kontakta oss

sv