För dig som arbetsgivare

Praktik kan ske i olika former och av olika anledningar men den har alltid stor betydelse för personen som får den. Alla möjligheter till praktik är av intresse, från praktik som inte kräver förkunskaper till den med branschspecifika krav.

Varför praktik?

De positiva effekterna sträcker sig längre än till praktikanterna. Enskilda näringsidkare både möter och formar nya talanger. Förbisedda branscher kan bli synliga och öka sin attraktionskraft. Praktik är viktigt för hela Malmö som ett led i att skapa en välmående stad.

Vem praktiserar?

Vi arbetar med praktikplatser för Malmöbor 13 och 64 år, från grundskole- och gymnasieåldern, till vuxna arbetssökande som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

Intresseanmälan

När du överväger att välkomna praktikanter till din arbetsplats finns vi här som bollplank. Välj vilken praktikform du är intresserad av och gör en intresseanmälan via länken på respektive sida.

Ta emot PRAO-elev

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. Läs mer

Senast ändrad: 2019-08-05 15:19