Vanliga frågor

Här försöker vi svar på de frågor vi oftast får.

Vad innebär prao-praktik och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praktikant genom Prao Malmö innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 som under handledning ska få första introduktion till och inblick i arbetslivet. Prao är bara en vecka per termin. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år).

Hur gör jag om jag vill ta emot prao-elever?

Du kan fylla i intresseanmälan. Vi kommer sedan att kontakta dig för mer information.

Hur söker ungdomarna prao?

Ungdomarna söker inte längre sina egna prao-platser. Nu när prao är obligatoriskt har Prao Malmö centralt ansvar för att anskaffa platser för alla elever i årskurs 8 som är aktuella för prao läsåret 2018/19 och framåt. Detta innebär att skolor inte längre ansvarar för framtagning av praoplatser. Efter att plats tagits fram av Prao Malmö är det skolans ansvar att administrera kontakt med företag och organisationer och ge återkoppling till Prao Malmö.

Kan jag själv bestämma vem som ska praoa hos mig?

Nej. Vi fördelar alla våra prao platser bland alla skolor. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om praktik.

När är prao 2019/20

Prao-perioden är bara 1 vecka per elev per termin. En vecka på hösten och en vecka på våren.

På höstterminen 2019 är det vecka 40–43 samt 45-50

På vårterminen 2020 är det vecka 10–14, 17, 19–20 samt 22

Vi är intresserade av alla veckor ni kan erbjuda.

Hur många timmar per dag får eleven praktisera?

Praktiken får vara max 6,5 timmar per dag (inkl. halvtimmers lunchrast)  mellan kl. 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller under sena kvällar.

Vad händer när Prao Malmö fått in prao-plats erbjudande?

När vi har fått in en blankett med erbjudna praoplatser från din arbetsplats gör vi en bedömning utifrån uppsatta kriterier om det antal praoelever arbetsplatsen kan ta emot. I de allra flesta fall får man det antal praoelever man önskar. När detta är gjort läggs platserna in i vårt datasystem och platserna fördelas sedan ut bland alla skolor.

Skolan och eleven kontaktar er för att gå igenom prao-detaljer.

Hur förbereder jag mig inför prao-start?

Vi har sammanställt en sida med våra tips. Här finns information på hur du kan förbereda dig inför prao. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Finns det något praktikanten inte får lov att göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde.

Prao Malmö och Malmö stads riktlinjer för vad praoeleven inte får göra:

  • Praoeleven får aldrig ersätta befintlig personal.
  • Praoeleven får inte göra eget arbete utan handledare i närheten.
  • Praoeleven får inte sälja alkohol.
  • Praoeleven får inte lämnas ensam i en kassa.
  • Praoeleven får inte köra bil.

Praoeleven har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.

Det är viktigt att praktikanten får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praoeleven inte får göra.

Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta", extern webbplats

Får prao-eleven lov att praktisera på kvällar eller helger?

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Är prao-eleven försäkrad?

Prao-eleverna omfattas av Malmö stads olycksfallsförsäkring och din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

Hur gör jag om prao-eleven blir sjuk?

Om eleven blir sjuk ska den tala om det för sin handledare direkt.

Vad ska jag göra om prao-eleven skadar sig?

Rapportera händelsen till elevens skola eftersom det är elevens studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska göra en anmälan om arbetsskada.

Vilka rutiner gäller vid skadegörelse på praoplatsen orsakad av praoeleven?

Arbetsgivaren informerar skolan om skadan. Det är skolans försäkring som gäller och det är skolan som sen gör skadeanmälan. Arbetsgivaren behöver anmäla skadan till sitt försäkringsbolag också samt uppge information om skolan och kontaktperson.

Senast ändrad: 2019-03-21 16:46