PRAO

Praktisk arbetslivsorientering

Prao ställs in höstterminen 2020

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla arbetsgivare som har tackat ja till att ta emot praoelever det här läsåret.

På grund av rådande situation med Covid-19 har Grundskoleförvaltningen tagit beslutet att all prao ställs in under höstterminen 2020.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med alla arbetsgivare och skolor till våren 2021.

Unik inblick för arbetsgivare

Genom att ta emot PRAO under en vecka får du en inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ger en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske lockar en elev till ett bristyrke.

Vi har samlat allt du behöver för en lyckad vecka.

Alla vinner på PRAO

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. PRAO innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med nyrekrytering. Eleven får ett större helhetsperspektiv och kan anpassa sitt val efter din bransch. Du har chansen att forma framtidens stjärnor på din arbetsplats – redan innan eleverna har valt gymnasieinriktning.

Fler vinster.

Senast ändrad: 2020-09-09 14:15