Uppdaterad 19 januari 2021

19 januari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kontakta enheten för överförmyndarärenden

Besöksadress: Storgatan 15

Besökstider: Endast bokade besök.

E-post: overformyndare@malmo.se

Post skickas till

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Telefon till handläggare och assistenter

Telefonnummer: 040-34 36 08
Telefontider: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 och onsdag klockan 13.00–15.00.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Gruppnummer

Ansökningsärenden: 040-34 95 22

Pågående ärenden: 040-34 95 70

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71

Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Kontaktuppgifter till enskilda medarbetare