Uppdaterad 16 februari 2021

16 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Hemsjukvård

Om du är sjuk och inte kan ta dig till vårdcentralen varken på egen hand eller med hjälp av ledsagarservice/assistans kan du få hemsjukvård. Hemsjukvård kallas den sjukvård som ges i det egna hemmet.

När du har hemsjukvård kan du få hjälp i hemmet från sjuksköterska/distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med rådgivning och sjukvårdande insatser som exempelvis

  • sårvård
  • inkontinensskydd
  • hjälp med injektioner
  • medicinering
  • rehabilitering.

Missnöjd med hemsjukvården?

Om du inte är nöjd med vården du får i hemmet ska du i första hand vända dig till sektionschefen för den verksamhet som utför din vård, eller skicka in ett klagomål nedan. 

Du kan också skicka in dina synpunkter direkt till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.