Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Så bygger vi förskolor

Alla barn över hela Malmö har rätt till en plats på en bra förskola i bra lokaler, med en trygg, säker och inspirerande utemiljö. Men processen kring att bygga en ny förskola är omfattande och lång. Här ska vi försöka beskriva den.

Innan spaden sätts i marken.

Att bygga en ny förskola kan liknas vid när en privatperson ska bygga en villa eller när en fastighetsägare ska bygga ett hyreshus. Fast när man ska bygga en förskola krävs det ytterligare lite mer och tar längre tid. Eftersom förskolan är en offentlig byggnad som dessutom ska bedriva verksamhet för barn, finns extra hårda krav. En nybyggnation av en förskola ska därför gå igenom flera processer, granskningar och godkännanden innan en spade kan sättas i marken. Faktum är att det tar 3-4 år från idé till inflytt.

Hur vet vi när vi ska bygga?

Behovet att bygga en ny förskola eller bygga om en förskola ligger i den så kallade lokalförsörjningsplanen. I planen utreds  hur många förskoleplatser vi behöver i Malmö. För att försöka räkna ut hur många platser som behövs använder staden Malmö stads befolkningsprognos som kommer varje år. I prognosen redovisas fem år framåt i tiden vilken befolkningsutveckling staden kommer att ha och utifrån detta kan vi också få fram ett förväntat antal förskolebarn. Men det är också lite lurigt. Att förutspå till exempel en babyboom är i princip omöjligt. Och eftersom det kan ta mellan 3-4 år att få färdigt en förskola är det ibland svårt att hinna ikapp. I de fallen är det viktigt att vi kan vara flexibla och ha en beredskap.

Mycket att ta ställning till.

När en förskola planeras ska många beslut fattas och det finns en rad saker att fundera över. Var finns det en bra plats för lokalerna? Hur är miljön runtomkring? Man måste också ta hänsyn till vad det ska bli för typ av förskola. Ska det ingå en avdelning som i huvudsak vistas ute, en så kallad uteförskola? Vilka funktioner köket ska ha? Vilka förskolor finns i närområdet och kan det påverka byggnationen av den nya förskolan?

Alla ska säga sitt.

Att utreda var förskolan ska ligga och hur den ska vara utformad tar cirka 1-1,5 år. Under den här tiden ska flera olika parter och förvaltningar fatta beslut utifrån sina myndighetsfunktioner.

Fastighetskontoret ser över var det finns mark tillgänglig i staden att bygga en förskola på.

Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för det område där förskolan kommer att placeras och beslutar om bygglov.

Miljöförvaltningen ska bland annat se till att förskolan placeras på bästa möjliga plats. De ska kontrollera så att luften är bra, att det inte är för mycket buller och att det inte finns några farliga föroreningar i marken.

Gatukontoret  har en viktig roll vad gäller trafik kring förskolan, både nu och i framtiden.

Stadsfastigheter tar emot förskoleförvaltningens beställning av en förskola på en viss plats. De ansöker om bygglov och agerar byggherre under själva byggprocessen. Det är Stadsfastigheter som upphandlar entreprenörer som ska utföra arbetet. Ibland används en privat byggherre.

Det närmar sig…

När en detaljplan är fastställd och ett bygglov har beslutats bestämmer politikerna i förskolenämnden att det är dags påbörja projektet. Nu har det gått ca 1-1,5 år och alla handlingar är klara för att man ska kunna gå vidare och upphandla vilken byggfirma som får jobbet. Efter det är klart är det dags att börja bygga. Att bygga själva förskolan tar ytterligare 1-1,5 år. Under den här tiden anställs pedagoger och förskolechef, det beställs möbler, utrustning, leksaker med mera. Till sist är den hett efterlängtade förskolan äntligen redo att starta och slå upp dörrarna för alla barn!

Funktionsprogram för förskola

Syftet med ett funktionsprogram för förskolan är att skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer och förvaltningar kring funktioner vid planering och projektering av förskolor, så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer, samt de tekniska kraven på en acceptabel ekonomisk nivå.