Enskild pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och finns i flera olika former. Enskild pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen är av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Så här går det till att ansöka om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg.

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera. Läs mer om bidrag.

Ansök om att starta enskild pedagogisk omsorg

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och budgetmall och skicka in dessa tillsammans med nödvändiga bilagor via post till förskoleförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.                

En ansökan ska vara formulerad så att den för förskolenämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i sin ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten enligt 25 kap. 10 § skollagen så får sökanden beslut om rätt till bidrag.

Vem undertecknar?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

​Ansökan ska lämnas in i god tid i innan verksamheten ska starta

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Skicka ansökan till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Avdelningen för kvalitet och myndighet
205 80 Malmö

Efter godkännandet

En godkänd huvudman har två år på sig att starta verksamheten

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta har huvudmannen två år på sig att göra det. Efter det kan huvudmannen kontakta förskoleförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Etableringskontroll innan verksamheten får öppna

Förskoleförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och verksamheten innan den pedagogiska omsorgen får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska kontakta förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar. Förskoleförvaltningen skickar då ett formulär till huvudmannen för att fylla i inför etableringskontrollen. Läs mer om etableringskontroll.

Senast ändrad: 2020-03-02 17:35