Publicerad 3 februari 2020

3 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolskjuts med specialfordon eller taxi i gymnasiesärskolan

Som elev i gymnasiesärskola i Malmö har du rätt till kostnadsfri skoltransport i form av busskort. Om du inte kan resa med kollektivtrafiken finns specialfordon och taxi.

Du kan ha rätt till skolskjuts med taxi eller specialfordon om du har en funktionsvariation som ger dig stora svårigheter att ta dig till skolan med kollektivtrafiken.

Inför att eleven påbörjar sin utbildning inom våra gymnasiesärskolor erbjuds familjen ett informationssamtal med rektor på mottagande skola. Under mötet får ni som familj möjlighet att tillsammans med skolan ansöka om skolskjuts.

Har du klagomål och synpunkter på skolskjutsen ska du kontakta skolan.

Regler för skolskjuts

Skolskjutsresor får inte användas för andra ändamål än att resa till eller från skolan. Skolskjutsresor får till exempel inte användas i samband med läkarbesök, fotbollsträning eller för besök hos släkt och vänner.