Publicerad 16 juni 2020

16 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Språkintroduktion –Gymnasieskola för nyanlända

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för dig som är nyanländ, har gått högst fyra år i svensk skola och som har ett annat modersmål än svenska.

Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera. På språkintroduktion läser du mycket svenska, men även andra ämnen som till exempel matematik, samhällskunskap, bild och idrott. Du får även studiehandledning på ditt modersmål.

Det är individuellt hur länge du behöver gå på språkintroduktion. Målet med utbildningen är att du ska komma vidare till en annan utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildning.

Kartläggning av kunskaper

För att du ska få en bra skolstart behöver gymnasieskolan ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig till Sverige. Som en del av ansökan till språkintroduktionen genomför vi en kartläggning tillsammans med dig.

Kartläggningen handlar om din tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka kunskaper du har. Kartläggningen ligger till grund för nivå-, klass- och skolplacering. Detta gäller även om du önskar gå språkintroduktion på en fristående skola.

Skolverket – Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Utbildningen innehåller

  • undervisning i svenska som andraspråk
  • andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning
  • andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser
  • studiehandledning på ditt modersmål.

Språkintroduktion på kommunala skolor

Språkintroduktion på de kommunala skolorna är indelad i tre studiespår: Start, mellan och fortsättning beroende på hur mycket svenska du kan.

För att bli aktuell för studiespåret fortsättning behöver du i regel vara klar med kunskapskraven för årskurs 6 i svenska som andraspråk. På Fortsättningsnivå har du har även möjlighet att välja en profil utifrån ditt intresse.

På språkintroduktionen fortsättningsnivå finns profilerna:

Språkintroduktion på fristående skolor

Språkintroduktion finns på följande fristående skolor:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på:

 

Telefon: 040-34 34 01 (mån-fre kl. 10:00-11:00)
E-post: mottag.spr.gvf@malmo.se