Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Övriga utbildningsprogram på gymnasieskolan

Idrottsutbildning

Idrottsutbildning finns till för dig som utövar idrott på elitnivå. Du får möjlighet att kombinera en idrottssatsning med studier inom gymnasieskolan. Finns på Malmö Idrottsgymnasium.

International Baccalaureate

En internationell utbildning som ger behörighet till universitet i hela världen. Utbildningen finns på Malmö Borgarskola.

Lärlingsutbildning

Ett nationellt yrkesprogram där minst hälften av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser. Malmö Lärlingscenter erbjuder utbildning i samtliga yrkesprogram.

Spetsutbildning

Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i estetiska ämnen. Spetsutbildning i Musik och Teater finns på Malmö latinskola.

Särskild variant

Specialutformad variant av ett nationellt program. Särskild variant naturvetenskapsprogrammet – musik finns på Malmö latinskola.

Teknikprogrammet 4:e året

Ett fjärde år som ger examen som gymnasieingenjör. För dig som går eller har gått ett treårigt teknikprogram. Pauliskolan erbjuder profilerna Informationsteknik och Samhällsbyggande.