Vanliga frågor, orosanmälningar

Här hittar du vanliga frågor om hur du ska göra när du misstänker att ett barn far illa, så kallade orosanmälningar. Klicka på en fråga i menyn för att komma till svaret.

Vad är en orosanmälan?
Vad händer efter en anmälan?
Vilka insatser finns?
Hur gör jag en anmälan?

Vad är en orosanmälan?

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra
en orosanmälan. Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller bland annat personal på skolor, i socialtjänsten, i sjukvården och i Kriminalvården.

Du behöver inte veta att ett barn far illa för att du ska kunna göra en orosanmälan, utan det räcker att du misstänker att ett barn far illa och det är då socialtjänstens ansvar att utreda hur barnet har det.

Vad händer efter en anmälan?

Socialtjänsten gör en förhandsbedömning och inom 14 dagar ska
socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Vilka insatser finns?

Beroende på vad som är problemet finns det flera olika
insatser. De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att arbeta med bekymren. Detta kan göras genom bland annat olika samtalsmetoder och pedagogiskt stöd, men det händer även att socialtjänsten i vissa fall bedömer att det finns allvarlig risk för att barnet kommer fara illa, och barnet bor då tillfälligt eller under en längre tid bor hos någon annan som tar hand om barnet.

Hur gör jag en anmälan?

Om någon är i akut fara ska du alltid ringa 112. Annars kan
du kontakta socialtjänsten där du bor. Om du är osäker på om du ska anmäla kan du ringa till socialtjänsten och rådfråga. I Malmö har vi fem
socialtjänstkontor som har hand om olika områden i staden. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Om du behöver prata med någon på socialtjänsten när den har
stängt och du inte kan vänta tills de öppnar igen finns social jour. Kontaktuppgifter till social jour

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:25