$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Skvalperup

Norra Vallgatan med hotell Svea och gamla gästgivargården, kvarter 30, Skvalperup, början av 1880-talet. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

Om namnet Svalperup skriver språkforskaren Ingemar Ingers följande: "Svalperup, sedermera tecknat Sqvalperup el. Skvalperup, angives i äldre topografisk och historisk litteratur såsom namnet på ett fiskeläge vid stranden, en föregångare till Nedre Malmö, som småningom blev det enda Malmö.

Sodom

År 1923 utkom på ett litet förlag i Stockholm en bok med titeln Sodom. Modern storstadsroman i 17 kapitel. På omslaget kallar den sig för "utställningsroman" — handlingen tilldrar sig i Malmö 1914, året för den stora Baltiska utställningen — men skulle också kunna benämnas pikaresk. Boken är skriven av Arthur Ståhle, orädd journalist och samhällssatiriker. Malmö, här kallat Skvalperup, beskrivs som en tygellös plats. Inte minst är kärleken till salu.

sv