$left
$middle

Textil

Enastående textilsamling bestående av över 30000 registernummer och utgör en källa till kunskap om textilhistoria ur regionalt, nationalt och internationellt perspektiv.

Det mesta som har sparats åt eftervärlden är det som användes vid fest och högtid, men det finns också en uppsjö av enkla hemtextilier och vardagsföremål.

Det textila arvet omfattar modedräkt, folklig dräkt från Skånes rikare bönder, teaterdräkt, barndräkt, etnografisk dräkt, kyrkliga textilier, militär-och ämbetsuniformer, flaggor, fanor och standar samt en innehållsrik samling av hemtextilier och allmogeföremål. En hel mängd accessoarer som hattar, skor, solfjädrar, smycken, väskor, parasoller och paraplyer representerar gångna tiders stil- och trendvariation. Det finns också modeplanscher, tygprover och kataloger.

Textilsamlingen inkluderar såväl högrestånds- som allmogetextil och har samlats in under varierande omständigheter. Vissa delar av samlingen köptes in på auktion och från privata samlare med syfte att få stilhistoriska exempel, andra donerades från privata personer eller föreningar.

Allt arbete kring samlingen ingår i så kallad samlingsförvaltning där frågor kring bland annat insamling, gallring, utställning, vård- och konservering, transport och säkerhet, förvaring ingår.

Vår databas, Carlotta, som innehåller bilder på en del av föremålen med förklarande text och i viss omfattning kompletterande information kring kontext samt proveniens. Databasen utvecklas och förnyas regelbundet.