$left
$middle

Malmö stads redovisningar

Välkommen att ta del av Malmö stads årliga redovisningar och vissa stadsövergripande rapporter.

Årsredovisning

Malmö stads årsredovisning av kommunens verksamheter ur ett ekonomiskt och måluppfyllelsemässigt perspektiv.

Delårsrapport

Delårsrapport innehåller uppföljning av kommunens verksamheter för januari – augusti, avstämning mot kommunfullmäktiges mål samt prognos för ekonomisk utveckling.

Personalredovisning

I Malmö stads personalredovisning följs nyckeltal och områden som är kopplade till Malmö stads medarbetare upp och analyseras.

Hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling i Malmö utifrån de 17 Globala målen i Agenda 2030.

Miljöredovisning

2022 års miljöredovisning med utgångspunkt i de målområden som finns i Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030.

Grön obligationsrapport

Malmö stads rapport kring gröna obligationer.

Befolkningsprognos

Prognos över befolkningstillväxten 2023-2033.

Migrationsdata

Sammanfattning av data kring migration, mottagande och integration.

Flyttkedjeanalys

Rapport kring effekter som nybyggnationen av lägenheter i Malmö för med sig.

Kontaktinformation och länkar

sv