Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag med mera.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Förflytta sig inom bostaden (exempelvis tröskelborttagning)
  • Sköta sin hygien (exempelvis borttagning av badkar)
  • Komma in i och ut ur bostaden (exempelvis dörrautomatik, ramp)

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Så här ansöker du

Ansökningsblanketter kan du få från bostadsanpassningsenheten eller hämta här nedan. Du ska skicka med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig, som styrker din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.

Om du behöver hjälp med ansökan och intyg, kontakta rehabenheten i ditt stadsområde.

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande
  • Skriftligt medgivande från övriga som står på hyres/bostadskontraktet
  • Offert och eventuella ritningar på anpassning

Vid behov kan bostadsanpassningsenheten hjälpa till med att ge åtgärdsförslag och hämta in offert. Skriftligt medgivande från fastighetsägaren kan inhämtas med fullmakt.

Ansökan/anmälan skickas till:

Malmö stadsbyggnadskontor, Enheten för bostadsanpassning, 205 80 Malmö

Senast ändrad: 2019-01-15 14:18