Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassnings-bidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassning.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

 • Förflytta sig inom bostaden
 • Sköta sin hygien
 • Komma in i och ut ur bostaden

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 

Begränsningar i bidraget, till exempel...

 • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
 • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
 • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus

Så här ansöker du

Ansökningsblanketter kan du få från bostadsanpassningsenheten eller hämta här nedan. Bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.  

Komplett ansökan innehåller:

 • Ansökningsblankett
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan hämtas in av Stadsbyggnadskontoret)
 • Offert och eventuella ritningar på anpassning

Vid behov kan bostadsanpassningsenheten hjälpa till med att upprätta åtgärdsförslag samt inhämta offert och fastighetsägarens skriftliga medgivande.

Hämta blankett

 • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan
 • Bostadsanpassningsbidrag - Medgivande

Blanketter laddas ner från Blanketter & Tjänster

Ansökan/anmälan skickas till:

Enheten för bostadsanpassning
Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-29 10:49