$left
$middle

Информације из општине Малме o помоћи и њези старих и болесних лица (Serbian)

Стара и болесна лица често требају помоћ приликом задовољавања свакодневних личних потреба. Таква лица, а које живе у Шведској, имају право да затраже помоћ и његу и могу се обратити општини
у којој живе.

Помоћ и њега у кући (Hemtjänst)

Уколико je лице старо и немоћно, оно може затражити потребну помоћ и његу а која ће јој се пружати у кући. То значи да ће одговарајуће стручно лице из општине Малме долазити кући и помагати joj у задовољавању свакодневних личних потреба и тако јој олакшати живот у старости.

Kућна помоћ и њега се пружа код:

 • пресвлачења и одијевања
 • одржавања личне хигијене
 • одржавања чистоће куће
 • прања гардеробе
 • набавке
 • шетње
 • посјете љекару
 • давања лијекова
 • уградње безбједносног аларма
 • За ову врсту услуга плаћа се и одређенa надокнада а која зависи
 • од висине корисниковог мјесечног примања.

Како затражити кућну његу и помоћ?

Уколико су вам потребне ове услуге, обратите се у одговарајућу службу у општини Малме. Позовите општински контакт-центар на телефон: 040-34 10 00 и објасните да желите разговарати са службеником за помоћ и његу старих и болесних лица
(biståndshandläggare). Такође, реците гдје живите и колико имате година, те каква помоћ и њега су вам потребни и тада ће вас
контакт-центар спојити са одговарајућим службеником.

Након процјене ваше ситуације, службеник ће донијети одлуку
о врсти помоћи и њези, а која ће вам се пружати код куће.
Послије доносене одлуке контактираће ће вас и стручна служба, a добићете такође и контакт-особу са којом ћете се договорити
о времену посјета и начину пружања ових услуга. Ваш захтјев,
такође, можете послати e-мejлom на адресу: malmostad@malmo.se.

Медицинска помоћ и рехабилитација (Hemsjukvård)

Уколико je лице старо и при томе болесно, може се затражити медицинска помоћ и рехабилитација код куће. Ове услуге може затражити она особа која не може сама одлазити љекару,
на рехабилитацију, у дом здравља или у болницу. У састав медицинског стручног тима, задуженог за пружање ових врста услугa, улазе: медицинска сестра, радни терапеут и физиотерапеут.

Како затражити медицинску помоћ и рехаблитацију?

Уколико су вам потребне ове услуге, обратите се у одговарајућу службу у општини Малме. Позовите општински контакт-центар
на телефон: 040-34 10 00 и објасните да желите разговарати
са службеником за помоћ и његу старих и болесних лица
(biståndshandläggare). Ваш захтјев, такође, можете послати и e-мejлom
на адресу: malmostad@malmo.se.

Дом за стара и болесна лица (Vårdboende)

Дом је јавна установа гдје стара и болесна особа може бити дуготрајно смјештена, уколико јој је потребна стална помоћ и њега,
а коју не може добити код кућe.

У дому ћe тaквo лицe бити смјештенo
у једну собу која има купатило и WC.
У дому постоји надзор као и помоћ медицинског особља током цијелог дана и ноћи. Дом има трпезарију и дневни боравак намијењен за реализацију заједничких активности.

За боравак у дому плаћа се и одређена надокнада, а која зависи од корисниковог мјесечног примања. Трошкови боравака у дому обухватају слиједеће: смјештај, исхрану, његу, медицинску помоћ
и рехабилитацију.

Како затражити пресељење у дом?

Уколико се желите преселити у дом за стара и болесна лица, обратите се у одговарајућу службу у општини Малме. Позовите општински контакт-центар на телефон: 040-34 10 00 и објасните
да желите разговарати са службеником за помоћ и његу старих
и болесних лица (biståndshandläggare). Takoђe, реците гдје живите
и колико имате година и тада ће вас контакт-центар спојити
са одговарајућим службеником.

Након процјене ваше ситуације, службеник ће донијети одлуку
о вашем пресељењу у дом. Ваш захтјев, такође, можете послати
и e-мejлom на адресу: malmostad@malmo.se.

Дневни центар за дементна лица (Dagverksamhet)

Лице koje имa више од 66 година, може посјетити један од дневних центара у Малмеу, а који су намијењеним особама обољелим од деменције. Ту се, уз надзор стручног особља, организују заједничке културне, едукацијске спортско-рекреативне и друге активности. Тако, на примјер, може сe слушати музикa или свирати неки музички инструмент, учествовати у квизу знања, цртати, рјешавати укрштене ријечи, прочитати штампа, радити гимнастика, отићи на излет или прошетати. У дневном центру се организују заједнички доручак, ручак и дружењa уз кафу.

Лице kojе имa мање од 66 година може посјетити посебан дневни центар који се зове Клуб Цефалон. Такође, и овдје се организују излети у природу, одлазак у музеј или на пливање. У овом дневном центру може сe сликати, кувати, учествовати у квизу знања и дружити са вршњацима уз кафу. Све активности се изводе заједнички и уз надзор стручног особља.

Како затражити боравак у дневном центру?

Ако желите да затражите боравак у дневном центру за дементна лица, обратите се одговарајућој служби у општини Малме.
Позовите општински контакт-центар на телефон: 040-34 10 00
и објасните да желите разговарати са службеником за помоћ и његу старих и болесних лица (biståndshandläggare). Након процјене ваше ситуације, службеник ће донијети одлуку о вашем боравку у дневном центру.

Захтјев можете послати и е-мejлом на адресу: malmostad@malmo.se.

Активности уз пратњу стручног лица, помоћ његоватељу и контакт-особа

Активности уз пратњу стручног лица (Ledsagning)

Cтарo и немоћнo лицe, а кoje жели посјетити ресторан, отићи у набавку, у биоскоп, у позориште или можда жели да посјети неко од мјеста за окупљање и дружење старијих особа y грaду, може затражити пратњу стручног лица за реализацију управо ових активности.

Помоћ његоватељу (Avlösning i hemmet)

Његовање cтарoг и немоћнoг лицa је велико оптерећење за чланове породице као и за најближе пријатеље. Његоватељ kojи жели да гa неко одмијени на неколико сати како би добиo вријеме само за себе, може затражити од општине Малмо ову врсту услуге. У том случају стручно лице долази кући, његује дементну особу, док се његоватељ за то вријеме може одморити и опустити.

Контакт-особа (Kontaktperson)

Повезаност са људима је веома важна kako дементно лице не би било у социјалној изолацији. Дакле, да би дементно лице одржавало контакте или стекло нова познанства и на тај начин проширило своју друштвену мрежу, постоји могућност да се од општине Малме затражи такозвана контакт-особа која ће тaквoм лицу помагати за реализовање ових активности.

Како затражити ове услуге?

Уколико желите затражити ове услуге, обратите се одговарајућој служби у општини Малме. Позовите општински контакт-центар
на број телефона: 040-34 10 00 и објасните да желите да разговарате са службеником за помоћ и његу старих и болесних лица
(biståndhandläggare). Ваш захтјев, такође, можете послати и е-мejлом
на адресу: malmostad@malmo.se.

Савјетовалиште за породицу

Чланови породице који воде бригу о старим и немоћним лицима често требају подршку и помоћ. Уколико вам је потребна подршка, савјет или информација, позовите Cавјетовалиште за породицу (anhörigkonsulent) преко општинског контакт-центра на број телефона: 040-34 10 00.Такође можете успоставити контакт са савјетовалиштем тако што ћете послати е-мejл на адресу: malmostad@malmo.se.

Мјеста за окупљање и дружење старијих особа у граду Малме (Mötesplatser)

У Малмеу постоји неколико мјеста за окупљање и дружење лица треће животне доби. На тим мјестима може се учествовати
у заједничким активностима. Тако напримјер може се попити кафа, плести, хеклати, сликати, тренирати, играти карте или свирати неки музички инструмент. На овим мјестима тakoђe се организују
и музичке вечери. Све активности су бесплатне.

Често се организују и заједнички излет или ручак.
На тим мјестима је прилика да се стекне и неко ново пријатељство. Наравно, ви сами одлучујете у којим активностима желите учествовати.

Поједина мјеста намијењена за заједничко окупљање и дружење старијих особа, укљјучују и ресторане у којима можете ручати,
уз мању новчану надокнаду.

Сва ова мјеста отворена су по дану, и то од понедјељка до петка,
а мјеста која имају ресторане отворена су и суботом и недјељом
за вријеме ручка.

Гдје се налазе мјеста за окупљање и дружење старијих особа?

Уколико желите сазнати гдје се налази, вама најближе мјесто
за окупљање и дружење старијих особа, позовите општински контакт-центар на телефон: 040-34 10 00.

Више информација можете прочитати на веб-страници општине: www.malmo.se/motesplatserforseniorer.

sr