$left
$middle

Information från Malmö om vård och omsorg i kommunen (enkel svenska)

När du blir gammal eller sjuk behöver du ofta hjälp i vardagen. Då ska du få den hjälp som du behöver och har rätt till. I Sverige är det kommunen som ska ge dig den hjälp
du behöver och har rätt till. Du söker hjälp hos kommunen.
Kommunen undersöker och bestämmer vilken hjälp du kan få.

Hemtjänst

När du är gammal får du bo kvar i ditt eget hem så länge du vill.
Att ha hemtjänst betyder att personal från kommunen
kommer hem till dig och hjälper dig med olika saker.
Du kan få stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med:

  • ta av och på kläder
  • duscha
  • städa
  • tvätta
  • handla mat
  • promenader
  • besök på till exempel vårdcentral
  • trygghetslarm
  • ge mediciner

Hur får du hemtjänst?

Vill du söka hemtjänst ska du prata
med en biståndshandläggare på kommunen.
Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 040-34 10 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.

Tala om var du bor och hur gammal du är.
Kontaktcenter kopplar dig till rätt person.
Du kan också skicka e-post till malmostad@malmo.se.
Du berättar vad du vill ha hjälp med.
Biståndshandläggaren beslutar om vilken hjälp du kan få.

Du bestämmer tillsammans med personalen från hemtjänsten
när de ska komma och hur de ska hjälpa dig.
Du får en kontaktman som du kan prata med om din hemtjänst.
Du betalar en avgift för den hjälp du får.
Avgiften beror på hur mycket pengar du har.

Hemsjukvård

Du kan få sjukvård i ditt hem. Det kallas hemsjukvård.
I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
Du kan få hemsjukvård om du inte själv
eller med hjälp kan ta dig till vårdcentralen.

Hur får du hemsjukvård?

Vill du söka hemsjukvård kan du ringa
till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 040-34 10 00.
Kontaktcenter kopplar dig till rätt person.
Du kan också skicka e-post till malmostad@malmo.se.

Vårdboende

Om du inte kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett vårdboende.
Ett vårdboende är en bostad för dig
som behöver mycket hjälp och mycket vård.

Ett vårdboende är ett stort hus med många lägenheter.
Det finns också en matsal och ett vardagsrum.
På vårdboendet bor du i en egen lägenhet.
I lägenheten finns ett rum och ett badrum med dusch och toalett.

På ett vårdboende finns det alltid personal.
Personalen jobbar dag, kväll och natt.

Hur gör du om du vill flytta till ett vårdboende?

Om du behöver flytta till ett vårdboende
ska du prata med en biståndshandläggare.
Ring till kommunens kontaktcenter
på telefonnummer 040-34 10 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.

Tala om var du bor och hur gammal du är.
Kontaktcenter kopplar dig till rätt person.
Du kan också skicka e-post till malmostad@malmo.se.
Biståndshandläggaren beslutar om du får flytta till ett vårdboende.

Du betalar en avgift för boendet.
Avgiften beror på hur mycket pengar du har.
I avgiften ingår hyra, mat, vård och omsorg.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är för dig som har en demenssjukdom.
På dagverksamheten gör vi saker tillsammans.
Vi kan till exempel lyssna på musik och göra musikaktiviteter,
frågesport, lösa korsord, läsa tidningen, göra sittgymnastik
eller gå på promenader. Ibland åker vi på utflykt.
Vi äter frukost, lunch och fika tillsammans.

Dagverksamheten Club Cefalon är för dig
som har en diagnostiserad demenssjukdom och som är under 66 år.
På Club Cefalon gör vi saker tillsammans.
Vi åker på utflykter, bland annat till museer och ut till naturen,
eller simmar, målar, bakar, lyssnar på musik och har frågesport.

Vill du gå till en dagverksamhet?

Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 040-34 10 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.
Du kan också skicka e-post till malmostad@malmo.se.

Ledsagning, avlösning i hemmet och kontaktperson

Ledsagning

När du behöver hjälp med att gå ut själv
kan du ansöka om att få en ledsagare.
Ledsagaren kan hjälpa dig att till exempel
gå på restaurang eller café, handla kläder,
motionera, gå till en mötesplats eller gå på bio och teater.

Avlösning i hemmet

När du vårdar en person som står dig nära
behöver du ibland tid för vila och avkoppling.
När du vårdar en person som står dig nära,
till exempel en familjemedlem eller vän,
kan du få avlösning från kommunen.
Kommunen avlöser dig oftast i ditt hem.
Det går också bra att gå en promenad i närområdet.

Kontaktperson

Om du eller någon du känner
behöver stöd och hjälp att knyta sociala kontakter,
finns det möjlighet att ansöka om en kontaktperson.

Vill du ansöka om ledsagning, avlösning eller kontaktperson?

Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 040-34 10 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.
Du kan också skicka e-post till malmostad@malmo.se.

Du som är anhörig kan få stöd

Du är anhörig när du hjälper,
stödjer eller lever nära en person
som har svårt att klara vardagen ensam.
Anhörig kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän.

Du som är anhörig kan få stöd och hjälp från kommunen.
Du kan kontakta en anhörigkonsulent via kontaktcenter
på telefonnummer 040-34 10 00 eller e-post: malmostad@malmo.se.

Mötesplatser

På en mötesplats kan du träffa andra människor.
På mötesplatserna gör vi olika saker tillsammans.
Mötesplatsen är i en lokal som kommunen har.

Vi fikar, målar, har gymnastik, ordnar fester
eller spelar spel som bingo eller kort.
Vi lyssnar på någon som kommer och spelar musik och sjunger.
Ibland åker vi på utflykt tillsammans eller går på restaurang.
Du väljer själv vad du vill göra på mötesplatsen.
Du kan få nya vänner på mötesplatsen.
Det är gratis att komma till mötesplatsen.

På alla mötesplatser kan du köpa en kopp kaffe
eller te och en kaka.
På några mötesplatser finns en restaurang
där du även kan köpa och äta lunch.

Det finns flera mötesplatser på olika platser i Malmö.
Alla mötesplatser för äldre har öppet måndag till fredag på dagtid.
De mötesplatser som har restaurang
har också öppet lunchtid på lördag och söndag.

Var finns mötesplatserna i Malmö?

Om du vill veta var närmaste mötesplats finns
kan du ringa till oss och fråga på 040-34 10 00.
Du kan också läsa mer om mötesplatserna på kommunens hemsida,
www.malmo.se/motesplatserforseniorer.

sv