$left
$middle

Malmön kaupunkin tietoja kunnan huolosta ja hoijosta (Meänkieli)

Kun tulet vanhaaksi eli sairhaaksi sie tarttet useasti apua arkipäivässä. Sillon sie piät saa sen avun minkä sie tarttet ja mihinkä sulla on oikeus. Ruottissa se on kunta joka pittää antaa sulle sen avun mitä tarttet ja mihinkä sulla on oikeus.
Sie haet apua kunnasta. Kunta tutkii ja päättää minkälaisen avun sie saatat saa.

Kotipalvelu (Hemtjänst)

Kun tulet vanhaaksi sie saat asua jäljelä sinun omassa koissa niin pitkhään kun haluat. Kotipalvelu merkittee ette kunnan henkilökunta tullee kotia sinun tykö ja auttaa sinua eri asioitten kans. Sie saatat saa apua ja tukea ette saatat asua kotona.

Kotipalvelu saattaa auttaa sinua seuraavalla:

  • ottaa pois ja panna pääle vaatheet
  • tysjata
  • korjata/siivota
  • pestä
  • ostaa ruokaa
  • prumenaatia/kävelyä
  • vieraila esimerkiks hoitokeskuksessa
  • turvalarmi
  • antaa metesiiniä

Kuinkas sie saat kotipalvelua?

Jos haluat hakea kotipalvelua sie piät puhua kunnan avustuskäsittelijän kans. Soita kunnan kontaktisentterhiin telefooninumerola 040-34 10 00.
Sano ette sie haluat puhua yhen avustuskäsittelijän kans.

Sano missä sie asut ja kuinka vanhaa sie olet.
Kontaktisentteri kopplaa sinun oikehaan henkilhöön.
Sie saatat kans lähättää e-postia malmostad@malmo.se.
Sie kerrot minkälaista apua sie haluat saa.
Avustuskäsittelijä päättää minkälaista apua sie saatat saa.

Sie päätät yhessä kotipalvelun henkilökunnan kans
koska net pitävät tulla ja kuinka het saattavat auttaa sinua.
Sie saat kontaktihenkilön jonka kans saatat puhua sinun kotipalveluksesta.
Sie maksat kostanuksen siittä avusta mitä sie saat.
Kostanus riippuu siittä kuinka paljon rahhaa sulla on.

Kotisairhaanhoito (Hemsjukvård)

Sie saatat saa sairhaanhoitoa sinun koissa.
Sitä kuttuthaan kotisairhaanhoijoks.
Kotisairhaanhoijon töissä on siukkasysteriä, arbetsterapeuttia
ja siukkajymnastia/fysioterapeuttia.
Sie saatat saa kotisairhaanhoitoa,
jos sie et itte eli avun kans saata tulla hoitokeskuksheen.

Kuinkas sie saat kotisairhaanhoitoa?

Jos haluat hakea kotisairhaanhoitoa sie saatat soittaa kunnan
kontaktisentterhiin telefooninumerola 040-34 10 00.
Kontaktisentteri kopplaa sinun oikehaan henkilhöön.
Sie saatat kans lähättää e-postia malmostad@malmo.se.

Hoitoasunto (Vårdboende)

Jos et saata asua jäljelä koissa sie saatat päästä siirtymhään hoitoasunthoon. Hoitoasunto on asunto sulle, joka tarttee saa paljon apua ja hoitoa.

Hoitoasunto on suuri talo missä on paljon lääkenheettiä.
Siinä on kans yksi ruokasali ja arkipäivänhuone.
Hoitoasunossa sie asut omassa lääkenheetissä.
Lääkenheetissä on yks huone ja yks paatihuone jossa on tysji ja tualetti.

Hoitoasunossa on aina henkilökuntaa.
Henkilökunta on töissä päivälä, illala ja yölä.

Kuinkas sie tehet jos haluat siirtyä hoitoasunthoon?

Jos tarttet siirtyä hoitoasunthoon sie piät puhutella avustuskäsittelijää.
Soita kunnan kontaktisentterhiin telefooninumerola 040-34 10 00.
Sano ette sie haluat puhua avustuskäsittelijän kans.

Kerro missä sie asut ja kuinka vanhaa sie olet.
Kontaktisentteri kopplaa sinun oikehaan henkilhöön.
Sie saatat kans lähättää e-postia malmostad@malmo.se.
Avustuskäsittelijä päättää, jos sie saat siirtyä hoitoasunthoon.

Sie maksat kostanuksen asunosta.
Kostanus riippuu siittä kuinka paljon rahhaa sulla on.
Kostanuksheen kuuluu hyyry, ruoka, hoito ja huolto.

Päivätoiminta – henkilöile joila on demensisairhaus (Dagverksamhet)

Päivätoiminta on sulle jolla on demensisairhaus.
Päivätoiminassa met tehemä asioita yhessä.
Met saatama esimerkiks kuunella musiikkia ja tehhä musiikkiaktiviteettiä, kyselykilpailuja, tehhä ristisanatehtäviä, lukea avisia, tehhä istumajymppaa eli mennä kävelyle.
Välistä met reisaama huvimatkale.
Met syömä fruukostia, lynsjiä ja fiikkaama yhessä.

Päivätoiminta Club Celafon on sulle jolla on diaknoosi demensisairhaaus
ja joka olet alle 66 vuotta. Club Celafonissa met tehemä asioita yhessä.
Met ookaama matkailuile muun muassa myseymhiin ja luonthoon, uima, maalaama, leivoma, musiikkia, kyselykilpailuita.

Haluatko mennä päivätoiminthaan?

Soita kunnan kontaktisentterhiin telefooninumerola 040-34 10 00.
Sano ette sie haluat puhua avustuskäsittelijän kans.
Sie saatat kan lähättää e-postia tänne: malmostad@malmo.se.

Avustusta, avunhelpotusta koissa ja kontaktihenkilö

Avustusta (Ledsagning)

Kun sie tarttet saa apua ette itte päästä ulos sie saatat hakea avustajan. Avustaja saattaa esimerkiks auttaa sinua mennä ravintolhaan, kahvilhaan, ostaa vaatheita, motsjuneerata, mennä kohtauspaikale eli mennä biihuun
ja teatterhiin.

Avunhelpotusta koissa (Avlösning i hemmet)

Kun hoijat henkilöä joka on sinun lähelä, esimerkiks perheejäsen eli kaveri, sie saatat saa kunnalta avustajaa. Kun hoijat henkilöä joka on sinun
lähimäinen sie tarttet välistä saa levon ja rauhan aikaa.
Kunta antaa avustusta usseimiten sinun koissa.
Toimii kans hyvin ette ottaa kävelyn lähiympäristössä.

Kontaktihenkilö (Kontaktperson)

Jos sie eli joku muu ketä tunnet tarttee tukea ja apua ette sitoa sosiaalisia kontaktia, on maholisuus hakea kontaktihenkilön.

Haluatko hakea avustajaa, avunhelpotusta eli kontaktiheniklöä?

Soita kunnan kontaktisentterhiin telefooninumerola 040-34 10 00.
Sano ette sie haluat puhua avustuskäsittelijän kans.
Sie saatat kan lähättää e-postia tänne: malmostad@malmo.se.

Sie joka ole lähimäinen saatat saa tukea

Sie olet lähimäinen kun sie autat, tuet eli elät lähelä henkilöä,
jolla on vaikea yksin pärjätä arkipäivässä.
Lähimäinen saattaa olla perheejäsen, sukulainen eli hyvä kaveri.

Sie joka olet lähimäinen saatat saa kunnan tukea ja apua.
Sie saatat kontaktata lähimäiskonsylenttiä kontaktisentterin
kautta 040-34 10 00 eli e-postin kautta: malmostad@malmo.se.

Kohtauspaikkoja

Kohtauspaikassa sie saatat kohata muita ihmisiä.
Kohtauspaikoissa met tehemä eri asioita yhessä.
Kohtauspaikka on jossaki kunnan huonheissa.

Met fiikkaama, maalaama, piämä jymnastiikkiä,
järjestämä festiä eli pellaama peliä kun bingu eli korttia.
Met kuuntelema jotaki henkilöä joka tullee
ja pellaa mysiikkiä ja laulaa.
Välistä matkustama yhessä jonneki eli menemä ravintolhaan.
Sie päätät itte mitä sie haluat tehhä kohtauspaikassa.
Sie saatat saa uusia kaveria kohtauspaikassa.
Se on ilmhaista tulla kohtauspaikhaan.

Kaikissa kohtauspaikoissa sie saatat ostaa kupin kahvia eli teetä ja kakon. Muutamissa kohtauspaikoissa on ravintola missä
sie kans saatat ostaa ja syöä lynsjiä.

Malmössä on eri paikoissa monta eri kohtauspaikkaa.
Kaikki kohtauspaikat vanheemile on auki päivänaikana maanantaista perjantaihin. Net kohtauspaikat jossa on ravintola on sen lisäks auki lynsjinaikana lauantaina ja pyhänä.

Missäs on Malmön kohtauspaikat?

Jos haluavat tietää tarkemin missä lähhiin kohtauspaikka
on sie saatat soittaa meile ja kysyä numerola 040-34 10 00.
Sie saatat kans lukea lissää kohtauspaikoista kunnan kotisivula,
www.malmo.se/motesplatserforseniorer.

fit