Uteförskolor

Flera förskolor har en eller flera avdelningar där barnen är utomhus största delen av dagen.

* Förskolor markerade med asterisk avser fristående förskolor