Behöver ditt barn extra stöd i förskolan?

Anser du som vårdnadshavare att ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kontakta förskoleförvaltningen i god tid innan plats önskas.

Det samma gäller om du som vårdnadshavare anser att ditt barn på grund av er familjesituation behöver stöd och utveckling i sin vardag i form av förskola.

Om ditt barn inte har behov av det stöd som ges i våra särskilt utformade förskoleverksamheter men ändå har visst behov av stöd kan det få detta i en av våra ordinarie förskolor.