Regler för placering i grundskola

Det går inte att förutse eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den skola som du som vårdnadshavare har sökt till. Om du får en plats beror på hur många som söker till din valda skola och var du bor i förhållande till skolan.

Turordning vid skolplacering

Vårdnadshavarnas önskemål uppfylls så långt som möjligt i mån av plats. Däremot kan önskemål inte uppfyllas om det skulle innebära att en annan elev förlorar rätten till en skola nära hemmet.

Om det finns fler sökande än tillgängliga platser så fördelas platserna i den här turordningen:

  • Barn med skyddade personuppgifter
  • Syskonförtur
  • Relativ närhet
  • Önskemål om tidigare skolstart
  • Elever som inte är boende i Malmö stad

För dig vars barn ska byta från årskurs 6 till årskurs 7

Barn som går i årskurs 6 på en skola som har undervisning i årskurs 7 har rätt att gå kvar så länge barnet är folkbokfört i Malmö. Det kan betyda att vissa skolor inte har så många platser kvar för nya elever i årskurs 7.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 och om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skolan som första barnet går på det läsåret ansökan gäller.

  • För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan.
  • Du behöver inte anmäla syskonförtur – den registreras automatiskt.

Med syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Om antalet barn som har syskonförtur är större än antalet lediga platser gör vi ett urval utifrån relativ närhet.

Utbildningsprofiler med färdighetsprov och spetsutbildningar

Antagning till utbildningsprofiler med färdighetsprov och spetsutbildningar följer inte Malmö stads turordning. Resultaten på färdighetsprov/antagningsprov ligger till grund för antagning till dessa utbildningar.

Det finns ingen kö till kommunala skolor

För de kommunala skolorna i Malmö stad finns inget kösystem. Ansökan görs under bestämda tidsperioder. Platserna fördelas sedan enligt reglerna för skolplacering.

De fristående skolorna har ofta kösystem. Du får kontakta den skolan du är intresserad av för att fråga hur du ställer dig i kö.

Barn som inte bor i Malmö

Barn som inte är folkbokförda i Malmö placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få en önskad skola. Du ansöker via blankett och anger tydligt att du inte kommer flytta till Malmö (annars kommer vi att efterfråga ett bostadskontrakt).