$left
$middle

Inackorderingsbidrag – kommunal gymnasieskola

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever som behöver vara inackorderade på grund av gymnasieutbildningen.

Om du går på en fristående gymnasieskola finns det möjlighet att få inackorderingsbidrag från Centrala studiestödsnämnden. Inackorderingsbidraget betalas ut månadsvis till angiven vårdnads­havare. Är du myndig utbetalas det automatiskt till dig. Du kan få inackorderingsbidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går en gymnasieutbildning på en kommunal skola i Sverige.
  • Har minst 40 km (enkel resväg) eller minst 3 timmars restid (tur och retur) mellan din folkbokföringsadress och skola.
  • Inte har blivit beviljad resebidrag.
  • Är mottagen till din gymnasieutbildning i första hand.

Om du avbryter dina studier

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

E-post: gyvux@malmo.se
Telefon: 040-34 30 34

Har du frågor om inackorderingsbidrag?

Har du frågor om inackorderingsbidrag kan du kontakta gymnasieantagningen.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv