$left
$middle

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser är insatser för arbetssökande som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara arbetsträning, praktik, utbildning och anställningar. Vi samarbetar med flera förvaltningar i staden och med exempelvis Arbetsförmedlingen, näringslivet och inte minst civilsamhället.