Länkar

Nedan finner du användbara länkar inom offentlig revision.

STAREV — Ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor

SkyREV — Sveriges kommunala yrkesrevisorer - förening för revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.

RKR — Rådet för kommunal redovisning


Senast ändrad: