Årsrapporter

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

2020

Malmö stad (pdf, 405.3 kB)
Kommunstyrelsen (pdf, 934.5 kB)
Valnämnden (pdf, 641.4 kB)
Överförmyndarnämnden (pdf, 844.5 kB)
Tekniska nämnden (pdf, 903.3 kB)
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 816 kB)
Servicenämnden (pdf, 805.4 kB)
Miljönämnden (pdf, 781.6 kB)
Kulturnämnden (pdf, 847.6 kB)
Fritidsnämnden (pdf, 787.6 kB)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (pdf, 802.1 kB)
Arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 1 MB)
Funktionsstödsnämnden (pdf, 895.3 kB)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 937.6 kB)
Grundskolenämnden (pdf, 955 kB)
Förskolenämnden (pdf, 839.5 kB)

2019

Malmö stad (pdf, 641.2 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 1 MB) 
Valnämnden (pdf, 727.4 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Tekniska nämnden (pdf, 1.2 MB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 937.5 kB) 
Servicenämnden (pdf, 940.2 kB) 
Miljönämnden (pdf, 1 MB) 
Kulturnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Fritidsnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden  (pdf, 978.8 kB)
Arbetsmarknads- och socialnämnden  (pdf, 1.3 MB)
Funktionsstödsnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  (pdf, 1.2 MB)
Grundskolenämnden (pdf, 633.3 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 840.3 kB)


Senast ändrad: