Årsrapporter

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

2019

Malmö stad (pdf, 641.2 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 1 MB) 
Valnämnden (pdf, 727.4 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Tekniska nämnden (pdf, 1.2 MB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 937.5 kB) 
Servicenämnden (pdf, 940.2 kB) 
Miljönämnden (pdf, 1 MB) 
Kulturnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Fritidsnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden  (pdf, 978.8 kB)
Arbetsmarknads- och socialnämnden  (pdf, 1.3 MB)
Funktionsstödsnämnden (pdf, 1.2 MB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  (pdf, 1.2 MB)
Grundskolenämnden (pdf, 633.3 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 840.3 kB)

2018

Malmö stad (pdf, 516.8 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 493.7 kB) 
Valnämnden (pdf, 372.7 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 413.1 kB) 
Tekniska nämnden (pdf, 470.1 kB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 454.1 kB) 
Servicenämnden (pdf, 563.9 kB) 
Miljönämnden (pdf, 429.3 kB) 
Kulturnämnden (pdf, 420.5 kB) 
Fritidsnämnden (pdf, 534.8 kB) 
Arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 527.4 kB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 445.3 kB) 
Grundskolenämnden (pdf, 489 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 490.3 kB)

2017

Malmö stad (pdf, 305.2 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 524.4 kB) 
Valnämnden (pdf, 110.1 kB) 
Förtroendenämnden (pdf, 110.2 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 441.1 kB) 
Tekniska nämnden GK (pdf, 362.1 kB) 
Tekniska nämnden FK (pdf, 405.1 kB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 342.1 kB) 
Servicenämnden (pdf, 314.7 kB) 
Miljönämnden (pdf, 265.1 kB) 
Kulturnämnden (pdf, 195 kB) 
Fritidsnämnden (pdf, 348.6 kB) 
Arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 296.6 kB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 419.7 kB) 
Grundskolenämnden (pdf, 700.3 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 447 kB)


Senast ändrad: 2020-10-12 09:09