Uppsökande verksamhet

Förebyggande och uppsökande verksamhet ökar seniorers trygghet. Därför erbjuder Malmö stad ett förebyggande hembesök eller en informationsträff.

Syftet med denna verksamhet är att ge seniorer förutsättningar för ökad trygghet och möjlighet till ett fortsatt gott liv.

Du får:

  • information om vilket stöd kommunen kan erbjuda
  • tips om olika aktiviteter
  • informationsmaterial

Genom samtalet får vi in dina synpunkter och därmed hjälp till att hur vi i framtiden ska utforma vården och omsorgen i staden.

Så här går det till

Den uppsökande verksamheten erbjuder råd, stöd och information till dig som fyller 80 i år och bor i Malmö stad.

Du erbjuds ett kostnadsfritt hälsosamtal i ditt hem med en sjuk- sköterska. Under besöket pratar ni om hur du mår, din sociala situation, din trygghetskänsla, boende och annat som påverkar din vardag och är viktigt för dig. Du erbjuds kontroll av brandvarnare, information om brandsäkerhet och råd för att minska risken för fallskador.

Du kan även få information om organisationer och föreningar i Malmö som ordnar aktiviteter för äldre. Samtalet kan ske på annat hemspråk än svenska.

Sjuksköterskan skickar hem ett brev med information om hälsosamtalet det år du fyller 80. Därefter blir du inom 10 dagar uppringd av sjuk- sköterskan som avtalar tid med dig. Hälsosamtalet sker i ditt hem eller på en mötesplats för äldre.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-21 10:14