$left
$middle

Äldreombudsman och seniorrådgivare

Malmö stads äldreombudsman och seniorrådgivare är en rådgivande funktion som finns till för stadens äldre och deras anhöriga för frågor inom framför allt hälsa, vård och omsorg.

Äldreombudsmannen och seniorrådgivaren är en rådgivande funktion, som du kan vända dig till när du har frågor och funderingar eller vill veta mer om den stöd och service som Malmö stad erbjuder äldre eller dig som är anhörig. Det är även en funktion som kan föra dessa erfarenheter vidare, i syfte att öka förståelsen om äldres situation och behov.

Vad är äldreombudsmannens uppdrag?

  • Att finnas tillgänglig och möta äldre och anhöriga i offentliga miljöer, exempelvis på stadens mötesplatser för seniorer.
  • Att lyssna in äldres och anhörigas behov och erfarenheter.
  • Att samverka med andra funktioner för att lyfta frågor som kan vara viktiga för äldre.
  • Att föra vidare äldres och anhörigas behov och erfarenheter till ledning och nämnd.

Vad är seniorrådgivarens uppdrag?

  • Att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres eller anhörigas livssituation.
  • Att inhämta och förmedla information om den service som kommunen ansvarar för gentemot äldre och deras anhöriga.

Vid synpunkter på din vård och omsorg

Varje verksamhet ansvarar för uppföljning och klagomålshantering inom sina respektive områden. Du kan samtala med och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen tillsammans med äldreombudsmannen och seniorrådgivaren som en oberoende part.

Om du däremot vill uppmärksamma brister i din eller din närståendes vård och omsorg så vänder du dig i första hand till den specifika verksamheten. De har bäst möjligheter att förstå händelsen, svara på frågor och möta dina behov.

Äldreombudsmannen och seniorrådgivaren handlägger inte enskilda ärenden, företräder inte enskilda personer och har inte heller befogenhet att ändra beslut.

Kontakta oss

sv