Kris och beredskap

Malmö stad kan på en mängd sätt drabbas av svårförutsägbara händelser. Kris- och säkerhetsarbete handlar om att skapa en organisation som har planer för att hantera olika typer av kriser.

Så förbereder du dig för kris

Sverige och Malmö stad har en genomtänkt krisberedskap. Har du?

Även om krisberedskapen i Sverige är god är den också beroende av att var och en tar ett individuellt ansvar och har en viss beredskap. När vi drabbas av någon typ av kris måste prioriteringar göras tills samhällsservicen fungerar normalt igen. Då är det bra att vara förberedd!

dinsäkerhet kan du också läsa mer om risker och säkerhet för privatpersoner.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Information om VMA på flera språk.

Samordning av trygghet, säkerhet och krisberedskap

Så samordnas Malmö stads arbete kring trygghet, säkerhet och krisberedskap.

Malmö stads krisberedskap

När kris inträffar i staden så kan den påverka  kommunens service. Om krisen blir riktigt allvarlig kan en anpassad organisation träda i kraft.

Intern säkerhet

Målet är en robust organisation. Alla förvaltningar har ett ansvar och stadskontoret samordnar.

Malmö områdesundersökningar (MOMS)

Malmö universitet gör regelbundet en fördjupad trygghetsundersökning.