Publicerad 4 februari 2020

4 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Introduktion: Bygglov

Om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ombyggnader behöver du oftast bygglov. Det gäller även om du vill ändra utseendet på ditt hus, bygga plank och sätta upp skyltar.

Bygglov eller teknisk anmälan

Om du ska göra en teknisk anmälan eller en ansökan om bygglov beror på vilken åtgärd du tänker göra, och om ditt område har en detaljplan.

Ibland är det bara en teknisk anmälan som krävs och inget bygglov, ibland krävs båda. Vi har försökt lista de vanligaste åtgärderna och beskriva när det blir aktuellt att göra en ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov och när du ska göra en tekniskt anmälan,

Process för bygglov

Process för teknisk anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och två bostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. De bygglovsbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Attefallsreglerna - Undantag från bygglovsplikten

Finns det detaljplan för mitt område?

Reglerna för vad som kräver bygglov skiljer sig om din fastighet ligger inom ett område som har detaljplan eller inte. Inom ett område med detaljplan måste du oftast ha bygglov för byggåtgärder medan det kan finnas lättnader från bygglovsplikten utanför detaljplanerade områden.

Här kan du se vad som gäller för just din fastighet.

Därför finns det regler för att bygga

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga. Plan-och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Mer information om hur lov- och anmälansprocesserna hänger ihop med lagstiftningen och mycket mer hittar du på Boverkets kunskapsbank.