Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Radon

Om du misstänker att du har radon i din bostad eller lokal bör du åtgärda detta. Den radioaktiva lukt- och färglösa gasen radon bildas när radium sönderfaller. Radon märks inte, men kan skada din hälsa.

Radongasmätning

Om du misstänker att du bor i ett hus med radon, bör du kontakta en konsult som kan kontrollera om blå lättbetong har använts som byggnadsmaterial. Visar det sig att uppmätta gammastrålningsvärden är höga (mer än 0,3 mikrosievert per timme), bör en radongasmätning utföras för att fastställa radongashalten i inomhusluften. Mätningen måste utföras under vinterhalvåret, då dygnsmedeltemperaturen är under plus tio grader.

Så mäter du radon – boverket.se

Kommunen har ingen utrustning för utlån till radongasmätning, utan du kontaktar i stället ett företag som utför dessa mätningar.

Åtgärder

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus, då källan är blå lättbetong, är att förbättra ventilationen.

Ett sätt att minska radongashalten kan vara att ta bort tätningslister i fönstren, ett annat att installera mekanisk till- och frånluft. Du bör dock kontakta en ventilationsfirma för att få hjälp med lämpliga åtgärder.

Strålsäkerhetsmyndighetens råd och rekommendationer kring åtgärder

Radonbidrag

Småhusägaren måste själv bekosta åtgärderna för att sänka radongashalten. Du kan få radonbidrag för sanering av egna hem om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. 

Källan till radon

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. I Malmö är markradonet inget större problem på grund av att berggrunden till stor del består av kalksten och jordarten till övervägande del utgörs av en tät lera. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften. Den blåa lättbetongen innehåller högre radiumhalter och har använts som byggnadsmaterial 1927-1975.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon: 040-34 35 15