Synpunkter och klagomål

Här kan du läsa om hur du framför synpunkter eller klagomål på en enskild god man, förvaltare eller förmyndare, eller på Enheten för överförmyndarärenden.

Synpunkter och klagomål på ställföreträdare

För att Enheten för överförmyndarärenden ska kunna handlägga ett klagomål krävs i regel att en skriftlig anmälan skickas in till enheten.
I din anmälan bör du uppge den gode mannens och huvudmannens namn och framföra de synpunkter eller klagomål som du har. Här finner du blanketter för klagomål på ställföreträdare:

Blankett för klagomål på ställföreträdare (pdf). (pdf, 178.1 kB)
Blankett för klagomål på ställföreträdare (word). (word, 52.2 kB)

Enheten skickar sedan en kopia av skrivelsen till den berörda gode mannen eller förvaltaren för att ge honom eller henne ett tillfälle att yttra sig. När yttrandet kommit in till enheten beslutas om någon åtgärd behöver vidtas.

Har du frågor kan du alltid kontakta Enheten för överförmyndarärenden innan du skickar in ditt klagomål.

Synpunkter och klagomål på Enheten för överförmyndarärenden

Har du synpunkter eller klagomål på Enheten för överförmyndar- ärenden kan du framföra dem genom att maila till  overformyndare@malmo.se

Senast ändrad: 2019-02-15 14:43