Uppdaterad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Uppsökande verksamhet för äldre

Malmö stad erbjuder dig som i år fyller 80 år ett hembesök med hälsofrämjande samtal. Du erbjuds samtalet om du inte har några insatser från kommunen utöver trygghetslarm. Besöket är kostnadsfritt och beräknas ta 1–1,5 timme.

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) kommer uppsökande verksamhet endast ske per telefon under rådande omständigheter.


Läs mer om vårt arbete med coronaviruset och covid-19.

Under besöket pratar vi om

  • ditt hälsotillstånd
  • din sociala situation
  • din boendesituation
  • annat som påverkar din vardag.

Vi erbjuder

  • råd för att minska fallskador
  • information om vad kommunen kan erbjuda när det gäller stöd och service i vardagen
  • råd för att minska risken för fallskador
  • information om olika sociala aktiviteter, exempelvis mötesplatser för äldre och öppna balansgrupper.

Samtalet kan ske på annat hemspråk än svenska. Då Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde finns det möjlighet att samtalet sker med finsktalande personal.

Erbjudandet skickas ut med brev med information där den enskilde uppmanas att höra av sig för att boka tid för besök. Om den enskilde inte hör av sig kontaktas den enskilde per telefon inom 14 dagar.

Kontaktuppgifter till Uppsökande verksamhet:


Adriana Stryjek, äldrepedagog

Telefon: 0709-34 10 12

E-post: adriana.stryjek@malmo.se

  

Carina Gustafsson, arbetsterapeut

Telefon: 0721-80 12 11

E-post: carina.u.gustafsson@malmo.se


Åse Martins, sjukgymnast

Telefon: 0732-34 74 36

E-post: ase.martins@malmo.se

 

Ann-Kristin Ohlsson, sjuksköterska
Telefon: 0702-33 49 33

E-post: ann-kristin.ohlsson@malmo.se