Bidrag

Vilken ersättning som en förskola eller pedagogisk verksamhet får per barn styrs av ett antal lagar, förordningar och kommunala beslut.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola.

Senast ändrad: 2019-03-07 15:02