Byta grundskola

Ansökan om skolbyte gäller enbart kommunala skolor. Vi har fasta skolbyten som sker två gånger per läsår under bestämda ansökningsperioder. Våra fasta skolbytesperioder är öppna för alla elever som vill byta skola inför nästkommande termin. Utöver de fasta bytena har vi även regelbundna skolbyten för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

Fördelning av platser vid bytesansökan

Om det finns plats på den skola du önskar placeras ditt barn där. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-03-25 18:07