Byta grundskola

Ansökan om skolbyte gäller enbart kommunala skolor. Vi har fasta skolbyten som sker två gånger per läsår under bestämda ansökningsperioder. Våra fasta skolbytesperioder är öppna för alla elever som vill byta skola inför nästkommande termin. Utöver de fasta bytena har vi även regelbundna skolbyten för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

Beslut till dig som har ansökt om skolbyte höstterminen 2019

Beslut om placering kommer att skickas ut de två första veckorna i juni. Förseningen har skett på grund av tekniska skäl.

Fördelning av platser vid bytesansökan

Om det finns plats på den skola du önskar placeras ditt barn där. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet

Senast ändrad: 2019-08-13 10:34