Publicerad 24 juli 2019

24 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bidrag att söka under gymnasial utbildning

Bidrag till läromedel och skolmåltider på folkhögskola

Bidrag till läromedel och skolmåltider är ett ekonomiskt
stöd till dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola.

Du ansöker om bidraget per termin och intyg från den folkhögskola du går på måste bifogas. Intyget måste vara i original.

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever som behöver vara inackorderade på grund av skolgången.

Om du går på en fristående gymnasieskola finns det möjlighet att få inackorderingsbidrag från Centrala studiestödsnämnden.

Inackorderingsbidraget betalas ut månadsvis till angiven vårdnads­havare. Är du myndig utbetalas det automatiskt till dig.

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

Busskort och resebidrag

Du kan ansöka om busskort och resebidrag om du

  • går på en fristående gymnasieskola i Malmö
  • går på en gymnasieskola utanför Malmö.

Du som är folkbokförd i Malmö och som går på en kommunal gymnasieskola i Malmö behöver inte ansöka om busskort. Om du är berättigad till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Busskort och resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

Uthämtning av busskort – Om du går på en fristående gymnasieskola eller i en annan kommun

Om din ansökan blir beviljad kommer ditt busskort fram till och med den 31 augusti 2019 att skickas hem till din folkbokföringsadress. Därefter kan du hämta ditt busskort i receptionen på gymnasie- och vuxen­utbildningsförvaltningen som ligger på Storgatan 20.

För att få ditt busskort krävs giltig legitimation. Saknar du legitimation ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.