Uppdaterad 9 september 2020

9 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Trygg och drogfri vuxenutbildning

Vi är måna om att främja allas hälsa, trygghet och goda arbetsmiljö. Därför ska vuxenutbildningen vara drogfri.

Skolans syfte är att elever/studerande ska få utbildning av hög kvalitet i en hälsofrämjande miljö. Skolan är en drogfri arbetsplats. För att främja allas hälsa, trygghet och goda arbetsmiljö får inga droger förekomma i skolan, på studiebesök eller praktik.

Elever eller studerande som är på praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller lärande i arbete (LIA) ska följa arbetsplatsens regler. Därför kan den som är på APL, LIA eller praktik uppmanas att göra drogtester om arbetsplatsen kräver det.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens riktlinjer för nolltolerans mot alkohol och droger i vuxenutbildningen. (pdf, 293 kB)