Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Använda offentliga platser

Om du är intresserad av att tillfälligt använda en offentlig plats för exempelvis ett evenemang eller försäljning ska du kontakta fastighets- och gatukontoret. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva på platsen kan du också behöva ett polistillstånd.

Med offentliga platser menas vanligtvis stadens gator, torg, parker och andra utomhusytor. Nedan listas några vanligt återkommande områden där det behövs polistillstånd för att få använda en offentlig plats:

Är du osäker på om verksamheten du tänker bedriva på den offentliga platsen kräver polistillstånd? Kontakta polismyndigheten på 114 14.

Ansök om polistillstånd

Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende. Ansök så tidigt du kan och var noggrann med att bifoga rätt information i din ansökan.

Markupplåtelseavtal och avgift

Om du får ett godkänt polistillstånd skriver du sedan ett markupplåtelseavtal med Malmö stad och fastighets- och gatukontoret. De tar i sin tur ut en upplåtelseavgift för att du får lov att använda marken. Avgiften tas ut enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Fastighets- och gatukontorets kundservice

 

E-post: kundservice.fgk@malmo.se

Telefon: 020-34 45 00

Telefontider: 07.30–16.00

Villkor och information för användning av offentlig plats

Om du fått Polisens tillstånd att använda en offentlig plats ska du noggrant läsa igenom fastighets- och gatukontorets villkor på hur marken får användas. Följer inte din verksamhet uppsatta villkor kan fastighets- och gatukontoret begära att polistillståndet återkallas.

Syning och besiktning av platsen

Innan du börjar använda en offentlig plats kan det vara viktigt att genomföra en syning av platsen. Det innebär att fastighets- och gatukontoret åker ut för att bedöma vilket skick platsen som du ska använda befinner sig i – innan marken tas i bruk av dig.

När du är klar med din användning av marken genomförs en besiktning med underlag från den tidigare syningen av platsen. Om det har uppstått skador kommer dessa att åtgärdas av fastighets- och gatukontorets entreprenörer och du som ansvarig blir ersättningsskyldig.

Be gärna din handläggare på fastighets- och gatukontoret om hjälp ifall du är osäker på vilket ansvar som ligger på dig som användare av offentlig plats.

Övriga verksamhetstillstånd

Som tillståndshavare ansvarar du för att alla tillstånd/avtal är godkända för att driva den specifika verksamheten. Vilka andra tillstånd som krävs beror helt på vilken typ av verksamhet du ska bedriva på platsen. Är du osäker på vilka tillstånd som krävs finns Malmö Business till hjälp.

Läs mer på Malmö Business

Återkallelse av polistillstånd

Om din verksamhet upphör eller om du inte längre behöver ytan på den offentliga platsen till det ändamål du tidigare ansökt om ska tillståndet återkallas.

Återkallelse gör du hos polisen eftersom det är de som utfärdat tillståndet till dig. Om ingen återkallelse sker kommer fastighets- och gatukontoret fortsätta skicka fakturor med upplåtelseavgift till dig. Först när tillståndet är återkallat hos polisen upphör fakturorna att skickas.