Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lokala trafikregler

I Trafikförordningen finns de regler som är generella och gäller i hela landet. Det finns också lokala trafikföreskrifter för Malmö.

Alla Malmös lokala trafikföreskrifter finns i landets gemensamma databas Svensk Trafikföreskriftsamling.

I övervägande delen av de lokala regleringarna finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, till exempel där det råder förbud att parkera fordon. En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är allmänna, det vill säga att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken. Ett exempel är miljözonen. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Tung trafik

För tung trafik gäller följande föreskrifter: