Anmälan till socialtjänsten

Genom att anmäla missförhållanden till socialtjänsten kan alla hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Det innebär att om de får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa måste de genast anmäla detta.

Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras.

Anmäla som privatperson

Tycker du att någon far illa och behöver skydd eller vård? Då kan du vända dig till socialtjänsten i det område du bor i och anmäla. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. På grund av sekretess tar vi inte emot orosanmälningar via e-post.

Är någon i akut fara ska du ringa 112.

Du kan också kontakta Social jour. De tar hand om nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag, när den vanliga socialtjänsten har öppet.

Senast ändrad: 2019-01-11 16:20