Malmös miljözon

Lokala Trafikföreskrifter särskil gällande för tung trafik

Klicka på bilden för att öppna större fil

Inom Malmö stads miljözon finns det restriktioner för viss buss- och lastbilstrafik, beroende på ålder och euroklass. Gränsen för miljözonen utgörs bland annat av Inre ringvägen och Annetorpsvägen (klicka på kartan för större bild).

Miljözon är ett område i en tätort som är känsligt för störningar och där restriktioner för trafiken kan finnas. Miljözonen syftar till att skapa en bättre luftkvalité i staden. Kommuner har, med stöd av trafikförordningen, rätt att bestämma vilket område i staden som ska vara miljözon. Regelverket bestäms på nationell nivå.

För att få köra inom Malmö stads miljözon måste tunga lastbilar och bussar uppfylla de miljökrav som anges i Trafikförordningen SFS 2006:1208. 4 kap. 22-24 §§

  • Tunga fordon får köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 4 får färdas i miljözon i till och med 2016 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till Euroklass 4 får färdas till och med 2016.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 5 får färdas i miljözon i till och med 2020 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till Euroklass 5 får färdas till och med 2020.
  • För fordon tillhörande Euroklass 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning. För fordon som anpassats till Euroklass 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

Broschyr om miljözonen (pdf, 291.2 kB)

Malmö Lokala trafikföreskrifter

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 15:20