Malmös miljözon

Lokala Trafikföreskrifter särskil gällande för tung trafik

Klicka på bilden för att öppna större fil

Inom Malmö stads miljözon finns det restriktioner för viss buss- och lastbilstrafik, beroende på ålder och euroklass. Gränsen för miljözonen utgörs bland annat av Inre ringvägen och Annetorpsvägen (klicka på kartan för större bild).

Miljözon är ett område i en tätort som är känsligt för störningar och där restriktioner för trafiken kan finnas. Miljözonen syftar till att skapa en bättre luftkvalité i staden. Kommuner har, med stöd av trafikförordningen, rätt att bestämma vilket område i staden som ska vara miljözon. Regelverket bestäms på nationell nivå.

För att få köra inom Malmö stads miljözon måste tunga lastbilar och bussar uppfylla de miljökrav som anges i Trafikförordningen SFS 2006:1208. 4 kap. 22-24 §§

  • Tunga fordon får köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 4 får färdas i miljözon i till och med 2016 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till Euroklass 4 får färdas till och med 2016.
  • Tunga fordon som tillhör Euroklass 5 får färdas i miljözon i till och med 2020 eller 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till Euroklass 5 får färdas till och med 2020.
  • För fordon tillhörande Euroklass 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning. För fordon som anpassats till Euroklass 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning.

Broschyr om miljözonen (pdf, 291.2 kB)

Malmö Lokala trafikföreskrifter

Senast ändrad: 2018-02-21 15:20