$left
$middle

Gatusektioner

Krav

Sektionsbredder

Nedan anges några vanligt förekommande sektionsmått. För mer utförlig beskrivning se programmet Gatusektioner.

Övrigt

Skyddsremsor

Mellan cykelbanor och körbanor ska skyddsremsor anläggas. Generellt ska skyddsremsan vara 1,0 m. Dock kan det vid trånga sektioner minskas till 0,8 m. Denna yta skall hårdgöras.

Stenar eller plattor med fogar

För användning av stenar eller plattor med fogar finns på avsnittet fogmaterial.

Om det är stoppförbud på sträckan så kan måttet i undantagsfall minskas till 0,5 m.

Olika material på separerade gång- och cykelbana i centrala delen av staden

I de centrala delarna av staden med mycket gång- och cykeltrafik ska det vara olika material på en separerad gång- och cykelbana. Det ska även finnas någon typ av taktil skiljelinje mellan gångbana och cykelbana.

Riktlinjer

Gångbanor

Gångbanor görs generellt 2,0 m breda. Dock bör gångbanor inne i stadsmiljö där husen är höga göras minst 2,5 m breda för att inte upplevas som för trånga.

Rekreativa stråk

Rekreativa stråk kan göras smalare, dock ska hänsyn tas till tillgänglighet och servicefordon. Bredden måste diskuteras med beställaren.

Stråk med hög förväntad andel "lådcyklar"

För stråk med förväntad hög andel ”lådcyklar” finns ritning framtaget med körspår.

Kontaktinformation

sv