Välkommen till Sverige

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

.

Foto: KW Gullers/Nordiska museet

I utställningen Välkommen till Sverige kan du se en av de bevarade vita bussarna som visas framför slottet Malmöhus. Du kan också besöka utställning som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Ta del av berättelserna här på webben

Nu kan du ta del av livsödena från flyktingarna och de som hjälpte till också digitalt, här på webben. Du kan också läsa tidningsartiklar om flyktingmottagandet på museet vid krigsslutet 1945.

"Man kunde inte tro det var sant, att få vara fri och bland normala människor igen."
Zofia Jankowska 1915– 2011

Den vita bussen

Välkommen till Sverie är ett utställningsprojekt i samarbete med Röda Korset, Rädda Barnen, Xenofilia, Judiska församlingen i Malmö, Auto Images och Sveriges Radio. Projektet medfinansierades av EU:s program ”Ett Europa för medborgarna” och med stöd från Malmös förskönings- och planteringsförening och Region Skåne.

Senast ändrad: 2019-12-20 11:48