Hyrcykel

Hyrcyklarna Malmö by bike invigdes i maj 2016 med 50 stationer och 500 hyrcyklar. 2019 ska systemet vara fullt utbyggt och då vara dubbelt så stort som idag med totalt 100 stationer och 1000 cyklar runt om i Malmö.

Malmö by bike har blivit väl mottaget och används av många malmöbor, pendlare och besökare dagligen. Dagligen cyklas ca 1800 turer med en hyrcykel och ca 12000 turer på en vecka.

Fler hyrcykelstationer och cyklar på gång

Nu är planeringen klar för utbyggnaden av Malmö by bike. Under 2019 kommer 50 nya stationer med 500 cyklar att placeras ut i Malmö, även utanför centrum.

De nya stationsplaceringarna bygger på en analys som pekar ut strategiskt viktiga platser för hyrcyklar. Dessa platser är besöksmål för många men också i närhet av kollektivtrafik.

Se karta med de nya stationerna här (pdf, 16.7 MB)

Vill du läsa mer om hyrcyklarna, registrera dig eller göra en felanmälan gör du det via appen "Malmö by bike" eller www.malmobybike.se.


Senast ändrad: 2018-06-11 09:57