$left
$middle

Grafisk manual

Malmö stads grafiska manual Pdf, 15.8 MB. (Pdf, 15.8 MB) ska underlätta tydlig kommunikation av Malmö stads verksamheter.

Logotypen ska finnas med i all kommunikation för att göra Malmö stad tydlig som avsändare. I den grafiska manualen Pdf, 15.8 MB. (Pdf, 15.8 MB) finns regler, anvisningar och praktisk information om logotyp, teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder. Kort sagt, allt som är viktigt i det grafiska arbetet när staden är avsändare.

Användning av andra aktörer

Malmö stads logotyp används då Malmö stad är avsändare. Andra aktörer kan vilja visa på en relation till Malmö stad. Det kan handla om föreningar som får bidrag av Malmö stad, en myndighet som samarbetar med Malmö stad eller en leverantör som har Malmö stad som kund. Denna relation ska i första hand beskrivas i text. Till exempel:

- "Med stöd från Malmö stad"

- "I samarbete med Malmö stad"

- "Bland våra kunder finns: xx, Malmö stad, xx"

I vissa fall kan det vara befogat att använda Malmö stads logotyp för att tydliggöra relationen. Det kan till exempel handla om att övriga aktörer presenteras på detta sätt. Tillstånd för andra än Malmö stads egna verksamheter att använda logotypen kan endast ges av Malmö stads stadskontor (se kontakt nedan). En förutsättning för att få tillstånd är att appliceringen görs på ett professionellt sätt så att logotypen inte förvanskas. Det får heller inte uppfattas som att Malmö stad är avsändare av kommunikationen om så inte är fallet.

Observera att om en förening får ett generellt föreningsbidrag kan det till exempel anges på föreningens webbplats. För varje enskilt evenemang föreningen genomför bör inte samarbetet med Malmö stad påtalas. Det görs endast om Malmö stad är en aktiv samarbetspartner eller har gett ett specifikt bidrag till arrangemanget.

Byråer och andra som producerar informationsmaterial åt Malmö stads förvaltningar och bolag kan ladda ner logotypen här nedan.

Val av logotyp

Grundlogotypen finns i tre utföranden. En i 4-färg och två enfärgade varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de olika varianterna, ingen regel som säger att man måste använda 4-färgslogotypen i första hand. De olika utförandena är helt likvärdiga.

Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma.

Här kan du ladda ner Malmö stads grafiska manual:
Grafisk manual för Malmö stad Pdf, 15.8 MB. (Pdf, 15.8 MB)

Logotypens olika utföranden

Färg

Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg, exakta färgangivelser finns i manualen. Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format Pdf, 77.6 kB. (Pdf, 77.6 kB) | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

I undantagsfall vid långsmala format, som exempelvis skyltar kan inte logotypens grundform användas. Då ska denna variant, symbol med text, användas i första hand.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format| Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

Internationell version

Malmö stads logotype finns även i internationell version i de olika utförandena.

Färger

Malmö stads grafiska profil har 14 färger - 7 st ljusa och 7 st mörka. Det är viktigt att det inte är exempelvis vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här under. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Läs mer om färger i den grafiska manualen Pdf, 15.8 MB. (Pdf, 15.8 MB).

Ladda ner hela färgprogrammet Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Vill du ha färdiga färgrutor till Adobes CS-paket? Ladda ner .ase-fil

Malmögrönt

Ljus färgskala (får tonas)

Mörk färgskala (får ej tonas)

Typografi

Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fyra olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fyra skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas.

Myriad Pro Light

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Bold