Grafisk manual

Malmö stads grafiska manual (pdf, 15.8 MB) ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra Malmö stads varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt.

Logotypen ska finnas med i all kommunikation. Då blir Malmö stad en tydlig avsändare. I den grafiska manualen (pdf, 15.8 MB) finns regler, anvisningar och praktisk information om logotyp, teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder. Kort sagt, allt som är viktigt i det grafiska arbetet när staden är avsändare.

Malmö stads logotyp får endast användas då Malmö stad är avsändare. Tillstånd för andra än Malmö stads egna verksamheter att använda logotypen kan endast ges av Malmö stads stadskontor. Byråer och andra som producerar informationsmaterial åt Malmö stads förvaltningar och bolag kan ladda ner logotypen här nedan.

Utgångspunkten är att grundlogotypen i 4-färg ska användas. Finns det ingen möjlighet att använda grundlogotypen ska den enfärgade logotypen väljas. Här finns två varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma.

Här kan du ladda ner Malmö stads grafiska manual:
Grafisk manual för Malmö stad (pdf, 15.8 MB)

Logotypens olika utföranden

Färg

Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg, exakta färgangivelser finns i manualen. Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

I undantagsfall vid långsmala format, som exempelvis skyltar kan inte logotypens grundform användas. Då ska denna variant, symbol med text, användas i första hand.

Ladda ner:
4-färg: EPS-format | Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Svart: EPS-format| Jpeg - högupplöst | Jpeg - lågupplöst
Negativ: EPS-format

Internationell version

Malmö stads logotype finns även i internationell version i de olika utförandena.

Färger

Malmö stads grafiska profil har 14 färger - 7 st ljusa och 7 st mörka. Det är viktigt att det inte är exempelvis vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här under. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Läs mer om färger i den grafiska manualen (pdf, 15.8 MB).

Ladda ner hela färgprogrammet (pdf, 1.6 MB)

Vill du ha färdiga färgrutor till Adobes CS-paket? Ladda ner .ase-fil

Malmögrönt

Ljus färgskala (får tonas)

Mörk färgskala (får ej tonas)

Typografi

Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fyra olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fyra skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas.

Myriad Pro Light

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Bold

Senast ändrad: 2018-12-12 08:27