Så förebygger du råttproblem

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för de boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och de angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, träslag med mera. Djuren kan också sprida sjukdomar,  till exempel salmonella.

Tänk på det här för att slippa råttor

 • Se till att soptunnorna är råttsäkrade. Se till att soptunnor och sopkärl inte är överfulla. Det måste också vara rent och städat kring kärlen.

 • Var noggrann med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.

 • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd "fröbollar", fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.

 • Lägg inte bröd i grönområden, i parker eller i din trädgård för att mata fåglar. Häng upp fröbollar i träd i stället.

 • Har du picknick i en park och slänger rester i en soptunna, se till att matresterna ligger i en väl försluten påse.

 • Se till att dörrar, luckor och liknande sluter tätt. Ett hål på två centimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten. Sätt finmaskiga nät för ventilationsgluggar och täta sprickor i grundmuren.

 • Spola aldrig ner fett i avloppet! Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor.

 • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåp under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
   
 • Fyll vattenlåsen i golvbrunnar med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Installera någon form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.

 • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.

 • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. Förse ventilöppningar med metallnät och golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 millimeter i diameter.

 • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.

 • Håll det rent och snyggt i trädgården. Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna. Plocka undan fallfrukt. Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån in i bostaden. Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskompost. Använd slutna kompostkärl för frukt och grönsaker.

Senast ändrad: 2017-09-11 13:32