$left
$middle

Ljusstörning

För att ljus ska bedömas som en störning i en bostad, enligt miljöbalken, ska ljuset till exempel för vardagsrum, vara starkt bländande eller i sovrum, vara så starkt inträngande att det inte hjälper med persienn eller rullgardin.

Vad du kan göra

  1. Kontakta fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren och påtala det upplevda problemet.
  2. Om ljusstörningen kommer från en skylt eller ljusanordning krävs det bygglov inom detaljplanerat område. Därför bör du kontakta stadsbyggnadskontoret som ansvarar för frågan för att se om det finns ett tillstånd.

Om ljusstörningen kommer från en granne är den absolut effektivaste lösningen på problemet att ha en dialog grannar emellan.

Miljöförvaltningen

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv