$left
$middle

Ljusstörning

För att ljus ska bedömas som en störning enligt miljöbalken ska det vara starkt bländande i vardagsrum eller vara så starkt inträngande att det inte går att skydda sig ifrån med persienn/rullgardin i sovrum.

Vad kan jag göra?

  1. Kontakta fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren och påtala det upplevda problemet.
  2. Om ljusstörningen kommer från en skylt eller ljusanordning krävs det bygglov inom detaljplanerat område. Därför bör du kontakta stadsbyggnadskontoret som ansvarar för frågan för att se om det finns ett tillstånd.

Om ljusstörningen kommer från en granne är den absolut effektivaste lösningen på problemet att ha en dialog grannar emellan.