$left
$middle

Nedskräpning

Nedskräpning eller bristande sophantering utomhus kan vara otrevligt men bedöms inte utgöra en risk för närboendes hälsa och kan därför inte utredas med hjälp av miljöbalken.

Vad kan jag göra?

 1. Om sopkärl inte räcker till, eller om sopor kontinuerligt slängs utanför, ska du kontakta din fastighetsägare. Om fastighetsägaren inte gör något åt det, kan du kontakta VA Syd. De kan utreda om det behövs fler sopkärl eller fler soptömningar.
 2. Om du anser att det finns skräp som är i vägen och medför hinder vid utrymning eller andra liknande risker (till exempel att det kan vara antändbart material), kan du kontakta Räddningstjänsten Syd.
 3. Vid nedskräpning på allmän mark kan du kontakta Malmö stad.

Miljöförvaltningen

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv